Medlemskontingent 2014

Medlemskontingenten er som vanlig på 400,- for ordinære medlemmer og
350,- for studenter og betales inn på konto 6219.05.77363.

Vi minner om at faktura for medlemskap i NØHF nå er sent ut. Alle som vet de er medlemmer og ikke har fått e-post  med fakturadetaljer må melde fra til kasserer Lars Fredrik Øksendal (Lars.Oksendal@nhh.no).

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Norsk økonomisk politikk 1914-1920

rongvedGjermund Forfang Rongved ved Institutt for arkeologi, konservering og historie forsvarer fredag 28 mars 2014  sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920

Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Generalforsamling i NØHF

Det vil bli avholdt Generalforsamling i NØHF torsdag  27. mars 2014, kl. 12:00-16:00

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Flere stipendmuligheter – P. M. Røwdes stiftelse utlyser stipend for 2012

P. M. Røwdes stiftelse deler i 2012 ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 100.000,-. Stiftelsen støtter høyt kvalifisert forskning (minimum forsker II nivå) omkring norsk økonomisk utvikling. Det kan også gis hovedfagsstipendier.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

“The future of Economic, Business, and Social History” – 60-års fest for Scandinavian Economic History Review!

SEHRDet inviteres til 60-årsfest for det viktigste tidsskriftet for økonomisk historie i Norden – Scandinavian Economic History Review!

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Stipendmuligheter – Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse

Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse har midler for utdeling
til forskning og formidling innen historie og samfunnsfag.
Prosjekt innen nyere norsk historie vil bli prioritert.
Søknader med kortfattet prosjektbeskrivelse og CV sendes
stiftelsen innen 16. april 2012.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Stipendiatstillinger innen innovasjon og entrepenørskap

BIHandelshøyskolen BI utlyser inntil 4 stpendiatstillinger innenfor temafeltet innovasjon og entrepenørskap, med åpning for søknader med økonomisk-historiske perspektiver.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Call for papers – ‘Sport and other Leisure Industries’.

En publiseringsmulighet for idrettsinteresserte økonomiske historikere!

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Ledig stilling – Post doc i økonomisk historie

Institutt for Økonomisk Historie ved Umeå Universitetet søker etter 1-årig post doc i økonomisk historie.  Søkeren forventes å forske innenfor ett av følgende tre områder: (i) svensk økonomisk historie etter 1890, (ii) miljø og energihistorie, (iii) bedriftshistorie.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Church and money c. 1060 – c. 1160

plakat_church_and_moneyKulturhistorisk Museum arrangerer, i samarbeid med Durham University, en tre dagers konferanse om forholdet mellom kirke og pengevesen i perioden c.1060-c.1160.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer