The 3rd Meeting of the Scandinavian Society for Economic and Social History

University of Southern Denmark, Odense, 26-27 October 2022.

Hosting institution: Historical Economics and Development Group (HEDG, www.sdu.dk/hedg), Department of Economics, University of Southern Denmark on behalf of the Scandinavian Society for Economic and Social History and the Danish Society for Economic and Social History.

Fortsett å lese «The 3rd Meeting of the Scandinavian Society for Economic and Social History»

Økonomisk historie i Norge: Hvor går vi?

Ines Prodöhl innleder etter årets generalforsamling.

Høsten 2021 pågikk det en debatt om utenlandske forskere i norsk akademia. Spørsmål som ble tatt opp i denne debatten berører også Norsk Økonomisk Historisk Forening. Etter generalforsamlingen 19.5.2022 diskuterer vi NØHFs status og stilling i lys av denne debatten, etter innlegg fra Eivind Thomasen (USN) og Ines Prodöhl (UIB).

Fortsett å lese «Økonomisk historie i Norge: Hvor går vi?»