Forfattararkiv:espen

Medlemskontingent 2014

Medlemskontingenten er som vanlig på 400,- for ordinære medlemmer og 350,- for studenter og betales inn på konto 6219.05.77363. Vi minner om at faktura for medlemskap i NØHF nå er sent ut. Alle som vet de er medlemmer og ikke har fått e-post  med fakturadetaljer må melde fra til kasserer Lars Fredrik Øksendal (Lars.Oksendal@nhh.no). Vi […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Norsk økonomisk politikk 1914-1920

Gjermund Forfang Rongved ved Institutt for arkeologi, konservering og historie forsvarer fredag 28 mars 2014  sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920 Mer om avhandlingen finner du her.
Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Generalforsamling i NØHF

Det vil bli avholdt Generalforsamling i NØHF torsdag  27. mars 2014, kl. 12:00-16:00 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen, A2-005 Dagsorden og sakspapirer sendes alle medlemmer i god tid før møtet
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Flere stipendmuligheter – P. M. Røwdes stiftelse utlyser stipend for 2012

P. M. Røwdes stiftelse deler i 2012 ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 100.000,-. Stiftelsen støtter høyt kvalifisert forskning (minimum forsker II nivå) omkring norsk økonomisk utvikling. Det kan også gis hovedfagsstipendier. Søknadsfrist er 1. april 2012. Søknad sendes på e-post til: isf@samfunnsforskning.no Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

“The future of Economic, Business, and Social History” – 60-års fest for Scandinavian Economic History Review!

Det inviteres til 60-årsfest for det viktigste tidsskriftet for økonomisk historie i Norden – Scandinavian Economic History Review! Program: “The future of Economic, Business, and Social History” 60 th anniversary of Scandinavian Economic History Review May 25 th , 2012 14.30 – 18.00 Carlsberg Academy, Copenhagen Greetings The President of the Scandinavian Society of Economic […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Stipendmuligheter – Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse

Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse har midler for utdeling til forskning og formidling innen historie og samfunnsfag. Prosjekt innen nyere norsk historie vil bli prioritert. Søknader med kortfattet prosjektbeskrivelse og CV sendes stiftelsen innen 16. april 2012. Nærmere retningslinjer for tildeling kan fåes ved henvendelse til stiftelsens styre ved advokat Trond Vernegg, postboks 2734 Solli, 0204 […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Stipendiatstillinger innen innovasjon og entrepenørskap

Handelshøyskolen BI utlyser inntil 4 stpendiatstillinger innenfor temafeltet innovasjon og entrepenørskap, med åpning for søknader med økonomisk-historiske perspektiver. Søknadsfrist er satt til 15. april 2012. For full utlysningstekst se her.
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Call for papers – ‘Sport and other Leisure Industries’.

En publiseringsmulighet for idrettsinteresserte økonomiske historikere! Tidsskriftet Sport in History inviterer artikler til et spesialnummer om Idrett og og andre fritidsindustrier. Som de selv skriver. “Although sport’s distinctiveness as a form of leisure, due to its emphases on physicality and competitiveness, is undeniable, the study of sports history has become somewhat ghettoised from other aspects […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Ledig stilling – Post doc i økonomisk historie

Institutt for Økonomisk Historie ved Umeå Universitetet søker etter 1-årig post doc i økonomisk historie.  Søkeren forventes å forske innenfor ett av følgende tre områder: (i) svensk økonomisk historie etter 1890, (ii) miljø og energihistorie, (iii) bedriftshistorie. Søknadsfrist er satt til 30.november 2011. Mer informasjon finner du her.
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Church and money c. 1060 – c. 1160

Kulturhistorisk Museum arrangerer, i samarbeid med Durham University, en tre dagers konferanse om forholdet mellom kirke og pengevesen i perioden c.1060-c.1160. Konferansen avholdes i perioden 23-25 November og frist for registrering er 15. november. Arrangøren omtaler konferansen slik: “This three-day conference will explore the intersection of two powerful axes, the church and money, in the […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer