Her finner du en oversikt over fremtidige og avholdte seminarer og konferanser av interesse for økonomiske historikere.

Seminar – Research Agendas for the Future: Business History in Perspective

Senter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til 2-dagers konferanse om utviklingen av bedriftshistorie som disiplin, i Norge og internasjonalt. Arrangørene skriver: “This workshop sets out to ask to what extent business history has become too fragmented and secluded and whether the field possesses the theoretical and methodological resources needed to pose the best questions, and […]
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Seminar: Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990

Senter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar  over teamet “Krig og økonomiske endringer i de Nordiske land, 1600-1990.” Siktemålet med konferansen er å kaste lys over historiske sammenhenger mellom krig og krigsforberedende tiltak og økonomisk forhold og endring i de nordiske land fra 1600-tallet og frem til våre dager.  I tillegg ønsker man å bruke […]
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Seminar – LOs historie

I forlengelsen av utgivelsen av 3-bindsverket LOs historie i 2009, inviterer Landsorganisasjonen i Norge og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek til dagsseminaret under tittelen ”Et forskerblikk på LOs historieverk”. Seminaret avholdes torsdag 14. oktober i Oslo kongressenter/Folkets Hus i Oslo.  Påmelding innen 4. oktober til post@arbark.no. Program finer du her.
Kategorisert under Konferanser | Stengt for kommentarer

Seminar: Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

  Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo og Senter for næringslivshistorie (SNH) ved Handelshøyskolen BI arrangerer felles seminar om oppdragsforskning. I programmet for seminaret heter det: “En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. […] Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken. […]
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Fagkonferanse – Making Economic History in Norway

Hva er norsk økonomisk historie? Hvordan har faget utviklet seg  i forhold til historiefaget som helhet og i forhold til økonomisk historie internajonalt? Disse og liknende spørsmål stod i sentrum når Senter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI i slutten av april arrangerte 2-dagers konferanse om utviklingen av norsk økonomisk historie som fagdisiplin.  I introduksjonen til […]
Kategorisert under Konferanser | Stengt for kommentarer

First Call for Session Proposals – The XVIth World Economic History Congress

Verdenskongressen for økonomisk historie arrangeres i i perioden 9-13 juli 2012 i Stellenbosch, Sør Afrika. Forslag til sesjoner kan nå sendes inn elektronisk her. Hold deg oppdatert om programmet på konferansens hjemmesider
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Call for papers – European Business History Association Conference, 26-28 August 2010

Fristen nærmer seg for de som vil sende abstract og forslag til sesjoner. Fristen er 31 januar 2010! Årets konferanse, som er den 14 i rekken, arrangeres av Centre for Business History in Scotland og University of Glasgow. Temaet for konferansen er “Business beyond the firm”.
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Call for papers – Thinking Comparatively: Economic and Historical Perspectives on Places, Periods, and Institutions

Den årlige konferansen for The Economic History Association avholdes i 2010 i Evanston like nord for  Chicago. Tidspunkt for konferansen er 24-26 september og paperforslag må leveres innen 29 januar. Temaet er bredt definert: komparativ historie med vekt på spørsmål som hva kan vi lære av komparativ historie,  hvordan gjennomføre bedre sammenligninger og hva man risikerer å miste hvis […]
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer