Marie-Laure Djelic og Rolv Petter Amdam, “Americanization in comparative perspective: The managerial revolution in France and Norway, 1940-1990”, Business History, Vol. 49, No. 4, 2007, 483-505

Abstract:

“This article proposes a comparative account of the progress of the managerial revolution in France and Norway over the post-World War Two period. This account is set and framed within theoretical discussions on and around ‘Americanization’. We argue that in both the French and Norwegian cases the managerial revolution has been closely tied to a process of Americanization that has had an impact on economic institutions, organizations and philosophy. The process of Americanization has to be contextualized for each of those two countries. The nature of the process has also evolved considerably over time – from 1945 to today. Hence, we propose that the progress of the managerial revolution in France and Norway could be looked at as a non-linear process, albeit with a deep structural logic.”
Fulltekstreferanse finner du her.

Christine Myrvang, “På kreditt og avbetaling – en kulturhistorie om nye markedspraksiser”, Historisk Tidsskrift, Vol. 86, No. 1, 2007, 57-82

Abstract:

“Da de første moderne kredittkortene ble lansert i Norge på slutten av 1950- tallet, utgjorde dette en hel liten økonomisk-kulturell revolusjon. Handelsstandens langvarige kamp mot forbrukerkreditten var fram mot midten av århundret blitt transformert til anstrengelser for å utvikle kreditten som et legitimt og effektivt betalingssystem. Gjennom lovreguleringer, og gjennom etableringa av et apparat med kredittopplysningsfirmaer, inkassobyråer og finansieringsselskaper, kom forbrukerkreditten inn i organiserte former. Det relasjonelle forholdet mellom kjøpmann og kunde ble endret i retning av et mer upersonlig forhold mellom produsent/detaljist og forbruker. Artikkelen viser samtidig at de nye markedspraksisene ble relasjonelle på andre måter, ikke minst ved at kredittkortet ble til et statussymbol.”

Fulltekstversjon finner du her.