Einar Lie, Økonomisk politikk i det 20. århundre, Historisk Tidsskrift, Vol 85, No. 4, 2006, 645-664

Abstract:

“The article discusses the changing role of the State in the twentieth century, a century which saw the emergence, consolidation and decline of the belief that the economy could be governed by government planners and policy makers. Main trends in the development of economic policy regimes are discussed. Turning point in the development, like the breakthrough of new macroeconomic thinking in the 1930s and 1940s and the economic liberalization from the late 1970s, are specially emphasized. The article also highlights some issues that have been left more or less in the dark by historical research, like the economic policy of WWI and the immediate aftermath, and relations between the cabinet and State bureaucracy after Labour’s assumption to office in 1935.”

Fulltekstversjon finner du her

Kirsten A. Seaver, “Ettertraktete tenner: Middelalderens handel med hvalrosstann og afrikansk elfenbein”, Historisk Tidsskrift, Vol. 85, No. 2, 2006, 233-252

Abstract:

“En hypotese fremsatt av den danske kunsthistorikeren Else Roesdahl for-moder så rikelig tilgang på afrikansk elfenbein i Europa tidlig på 1300-tallet at det medførte et prisfall som gjorde det umulig for hvalrosstann å konkurrere. Hun mener at for nordboerne på Grønland fikk denne utviklingen drastiske økonomiske konsekvenser som bidro sterkt til koloniens endelikt. Nedenstående artikkel vurderer hypotesen i lys av europeernes tilgang på afrikansk elfenbein, middelalderens handelsnett for luksusvarer fra det høye nord, ulike kunsthistorikeres erfaringer med utnyttelsen av hvalrosstann og løpende viten om nordboerne på Grønland. Kildematerialet er gamle tekster, moderne arkeologiske og historiske rapporter samt gamle kart.”

Fulltekstversjon finner du her.