Kategori-arkiv: NØHFs litteraturtips

Robert C. Allen – Global Economic History: A Very Short Introduction

“Economic history is the queen of the social sciences. Her subject is The Nature and Causes of the Wealth of Nations, the title of Adam Smith’s great book.  Economists seek ’causes’ in a timeless theory of economic development, while economic historians find them in a dynamic process”. Slik åpner den nyeste boken til dem fremragende […]
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer

Thomas K. McCraw: Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction

NØHF har fått dette bokstipset fra Andreas Nybø, stipendiat ved IAKH, UiO: “Med de senere års økonomiske vansker har igjen interessen rundt den en østerriksk-amerikanske økonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) vokst. Schumpeters ideer om kreativ destruksjon, altså at kriser skaper rom for nye innovasjoner, har gitt betydelig innsikt i spørsmål om økonomisk vekst og kapitalismens dynamikk. […]
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer

Økonomisk idehistorie i dagsaktuelt format

Vi fortsetter i den litt ukonvensjonelle sjangere. Hva var det nå Keynes egentlig mente om statens rolle i økonomiske nedgangstider? Og hvordan stod dette  i motsetning til Hayek? Svaret finner du her.
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer

4 forelesinger over den britiske økonomiens vekst og fall

I forelesningsserien The Ellen McArthure Lectures 2009 som organiseres av Universitet i Cambridge gir professor Nick Crafts en gjennomgang av britisk økonomisk historie fra den industrielle revolusjon og fram til i dag.
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer

Den industrielle revolusjonen på (snaue) 5, evt 60 minutter

Debatten om bakgrunnen for den industrielle revolusjonen og hvorfor den slo gjennom i Storbritannia, er en av de mest omfattende innenfor økonomisk- historisk forskning. Den britiske professoren Robert C. Allen har med boken The British Industrial Revolution in Global Perspective stått fram som en markant stemme i denne debatten. Alle bør selvsagt lese hele boken, men […]
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer

Finanskrise før og nå

Den internasjonale finanskrisen har rammet bredt, med svært negative konsekvenser for både økonomi og samfunnsliv. En effekt som vi i NØHF imildertid finner gledelig er den økte oppmerksomheten som krisen synes å ha skapt omkring økonomisk historie. I en kritikk av de store business skolenes manglende evne til å forutse og forholde seg til krisen […]
Kategorisert under NØHFs litteraturtips | Stengt for kommentarer