Robert C. Allen – Global Economic History: A Very Short Introduction

Allen bok“Economic history is the queen of the social sciences. Her subject is The Nature and Causes of the Wealth of Nations, the title of Adam Smith’s great book.  Economists seek ’causes’ in a timeless theory of economic development, while economic historians find them in a dynamic process”. Slik åpner den nyeste boken til dem fremragende britiske økonomiske historikeren Robert C. Allen – Global Economic History: A Very Short Introduction. Boken er utgitt i “Very short introductions”-serien til Oxford University Press – og gir en lettfattelig innføring i noen av de mest sentrale spørsmål innenfor det internasjonale økonomisk-historiske forskningsfeltet. Sentrale temaer som tas opp er årsaker til “the great divergence”, den industrielle revolusjon, de store imperienes økonomiske historie, Afrikas utvikling siden 1800 og den sterke øst-asiatiske veksten etter 1950. Boken kan du skaffe deg for latterlig lave 4o kroner på Amazon.

Thomas K. McCraw: Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction

NØHF har fått dette bokstipset fra Andreas Nybø, stipendiat ved IAKH, UiO: “Med de senere års økonomiske vansker har igjen interessen rundt den en østerriksk-amerikanske økonomen Joseph Schumpeter (1883-1950) vokst. Schumpeters ideer om kreativ destruksjon, altså at kriser skaper rom for nye innovasjoner, har gitt betydelig innsikt i spørsmål om økonomisk vekst og kapitalismens dynamikk. For noen år siden utgav Thomas K. McCraw Schumpeter-biografien Prophet of Innovation – Joseph Schumpeter and Creative Destruction. Utover å gi et innblikk i Schumpeters tanker om økonomi, samfunn og historie, gir boken også et bilde av økonomens mangefasetterte liv og den tiden han levde i. Boken kombinerer diskusjoner av økonomisk teori med skildringer av den eksentriske Schumpeter, som blant annet gikk i sverdduell med en bibliotekar for å gi studentene bedre tilgang til bøker. Dette er med på å gjøre historien om ‘økonomifagets Beethoven’ både lærerik og svært leseverdig.”