Pål Thonstad Sandvik, “Såpekrigen 1930-31: Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift 2010 (3)

Abstract: “Lilleborgsaken var mellomkrigstidens mest intense konsesjonsstrid og førte til regjeringen Mowinckels fall i 1931. Spørsmålet var: Hvordan skulle norske myndigheter håndtere storkonsernet Unilevers forsøk på å erverve kontroll over norsk såpe- og margarinindustri? Valget sto mellom en pragmatisk regulering eller en kamplinje. Flere konfliktlinjer ble her vevet inn i hverandre. Det gjaldt forhold som norsk økonomisk selvstendighet, forholdet mellom stat og marked, regulering av ’storkapitalen’, vern av vitale eksportnæringer og beskyttelse av forbrukerinteressene. Vektleggingen av disse ulike hensynene gir derfor innblikk i nye dimensjoner ved mellomkrigstidens venstrestat og venstrekapitalisme.”

Fulltekstversjon finner du her.

Full referanse: Pål Thonstad Sandvik, “Såpekrigen 1930-31: Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift 2010 (3) s. 389-424

Gunnar Bardsen; Jurgen A. Doornik and Jan Tore Klovland, “Wage formation and bargaining power during the Great Depression”, Scandinavian Journal of Economics, 112, 2010

Abstract: “We present an econometric analysis of wage behaviour in Norway during the interwar years. The analysis is based on a panel of manufacturing industry data using GMM estimation methods. Our empirical analysis shows that wage formation in the interwar period can be understood with the help of modern bargaining theory and well-established wage equations. We estimate a long-run wage curve that has all the standard features of being homogeneous in prices, proportional to productivity, and with a negative unemployment elasticity. We also present some new Monte Carlo evidence on the properties of the estimators used.”

Fulltekstversjon finner du her.

Full referanse: Gunnar Bardsen; Jurgen A. Doornik and Jan Tore Klovland, “Wage formation and bargaining power during the Great Depression”, Scandinavian Journal of Economics, 112, 2010, 211-233