Hva produseres av økonomisk historie i Norge? Denne siden gir en oversikt over publikasjoner innenfor feltet økonomisk historie i bred forstand - primært bøker men også utvalgte artikler. Savner du din publikasjon? Ikke nøl med å gi oss beskjed.

Myrvang, Christine: Forbruksagentene: Slik vekket de kjøpelysten

MyrvangDenne boken analyserer fremveksten av det norske forbrukesamfunnet med utgangspunkt i de aktørene som forfatteren mener har formet dette samfunnet – de såkalte “forbruksagentene”. Forlaget omtaler boka på denne måten: “I Norge har det moderne forbrukersamfunnet utviklet seg parallelt med kunnskapssamfunnet. Reklamebransjen allierte seg med den psykologiske vitenskapen allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Ved hjelp av de nyeste ideene innenfor psykologien, fant den fram til teknikkene som førte slagordene inn i hodene våre og fikk oss til å handle. Christine Myrvang viser Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2009 | Stengt for kommentarer

Knutsen, Sverre: Veier til modernisering : veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

veinettetDenne boken presenterer historien om veinettets utbygging og funksjon som en del av moderniseringen av norsk samfunnsøkonomi og infrastrukturer i perioden 1850 til 1920. Forlaget omtaler boken på følgende måte: “I tråd med de endringer og omveltninger moderniseringen førte med seg, endret også veinettets rolle og betydning seg. Fra om lag 1850 ble det bygd nye veier og broer, det ble strukket telegraflinjer, den første jernbanestrekningen åpnet i 1854, dampskipsfarten langs kysten og på de store innlandssjøene ekspanderte og det ble bygd nye, steinsatte veier for transport med hest og vognredskap. De første bilene kom i bruk i Norge i 1895–96. Stortingets bevilgninger til investeringer i infrastruktur Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2009 | Stengt for kommentarer

Olstad, Finn, Terje Halvorsen, Inger Bjørnhaug og Trond Berg, LOs historie

LoLOs historie 1899-2009 er nå publisert i tre bind. Forlaget presenterer verket på følgende måte: Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2009 | Stengt for kommentarer

Fellman Susanna, Martin Iversen, Hans Sjögren og Lars Thue: Creating Nordic capitalism : the business history of a competitive periphery

Nordic capitalismDenne boken er resulatet av et samarbeidsprosjektet mellom nordiske forskere innen bedriftshistorie. Boken har fått bred internasjonal omtale. Forlagets beskrivelse lyder: “Creating Nordic Capitalism illuminates how the economies of five small North European countries; Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden, became so competitive during the twentieth century.Through rigorous analysis the authors propose and describe the defining features of Nordic capitalism.” Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2008 | Stengt for kommentarer

Frydenlund, Bård og John Petter Collet (red.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge

handelspatrisiatDenne boken byr på en samling artikler som opprinnelig ble presentert ved et historisk seminar i anledning 350-års jubileet for James Collets fødsel i London i 1655.  Forlaget omtaler boken på følgende måte: ” Småbyen Christiania på 1700-tallet var dominert av en fåtallig økonomisk og sosial elite. Den eksklusive kretsen av familier som kontrollerte den lønnsomme trelasteksporthandelen hadde samlet eventyrlig rikdom og kunne unne seg et liv i luksus med overdådige selskapelighet i sine bygårder og på sine landeiendommer. Men de spilte også viktige roller i politikk, økonomi og samfunnsliv – blant annet for å utbre moderne metoder i landbruket, for å få til et norsk universitet, og for å fremme Norges sak i de dramatiske årene forut for 1814. I denne boken Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2008 | Stengt for kommentarer

Skarstein, Rune: Økonomi på en annen måte : makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme

SkarsteinDenne boken, henvender seg, i følge forlagets omtale, “til alle samfunnsengasjerte som ønsker å forstå litt mer av kapitalismen i dens mange skikkelser.” Boken omtales videre som følger:  Hva er det historisk særegne ved denne økonomiske samfunnsformen? Hvilke krefter og konflikter driver kapitalismens endringsprosesser? Hvilken rolle spiller markedet under kapitalismen sammenlignet med i førkapitalistiske økonomier? Hvorfor fortsetter inntektsgapet mellom de rikeste og de fattigste landene å øke? Hva er årsakene til stadig tilbakevendende finanskriser og massearbeidsløshet? Er ”velferdskapitalismen” med sterk statlig regulering den ”normale” formen for kapitalisme, eller snarere Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2008 | Stengt for kommentarer

Thue, Lars og Dag Ove Skjold: Statens Nett. Systemutvikling i norsk el-forsyning 1890-2007

Denne boken fyller ut trebinsverket om utbyggingen av den statlige kraftforsyningen i Norge. statens nettForlagets presentasjon lyder som følger: “I dette verket presenteres historien om systemutviklingen i norsk elforsyning. Boken trekker linjene tilbake til slutten av 1800-tallet, til de første spede elektrifiseringstiltak, og bukter seg gjennom mer enn hundre års teknologiske, organisatoriske og politiske omveltninger. «Forfatterne puster oss tett i nakken og beskriver de dagsaktuelle utfordringer vi har for den videre utvikling av energisystemet,» skriver Statnetts direktør i verkets forord. Og utfordringene er utvilsomt mange og komplekse. Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2007 | Stengt for kommentarer

Moe, Espen: “Governance, growth and global leadership : the role of the state in technological progress, 1750-2000”

MoeDenne boken er revidert utgave av forfatterens PhD avhandling levert til bedømmelse ved the University of California, Los Angeles i 2004.  Forlagets presentasjon lyder: “This book focuses on the role of the state in promoting a country’s long-term technological progress and industrial leadership. Throughout history, a nation’s rise to dominance has invariably been followed by its fall; the dominant powers of today are not the same ones that controlled the world three hundred years ago. In the same manner, economic dominance has usually been fleeting, as leading nations have routinely been caught up and surpassed by challengers. This study looks at Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2007 | Stengt for kommentarer

Halvorsen, Terje: Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind II

NSH2Dette er andre bind i tobindsverket om Norsk Sjømannsforbunds historie. Boken gir en fremstilling av forbundets historie i tiden fra 1960 og fram til 2007. Forlagets presentasjon av boken lyder som følger: ” I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tider svært dramatisk. Vi seiler for velstand og lykke følger forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag. Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2007 | Stengt for kommentarer

Reinert, Erik S.: How rich countries got rich – and why poor countries stay poor

Den norske økonomen Erik Reinerst bok  “ReinertHow rich countries got rich – and why poor countries staypoor” har fått bred omtale. Hans alternative tolkning av årakene til “the great divergence” og hva som må til for å redusere de økonomiske ulikhetene mellom land bled blant annet tatt opp i en bred anmeldelse i Financial Times. Forlaget omtaler boken på denne måten: “In this work, Erik S. Reinert seeks to show how rich countries developed through a combination of government intervention, protectionism, and strategic investment. Reinert suggests that this set of policies in various combinations has driven successful development from Renaissance Italy to the modern Far East. Yet despite its demonstrable success  orthodox development economists have largely ignored this approach and Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2007 | Stengt for kommentarer

Eitrheim, Øyvind, Jan T. Klovland and Jan F. Qvigstad (eds.): Historical Monetary Statistics for Norway – Part II

Dette er den andre og siste utgivelsen fra Norges Banks omfattende historiske statistikkprosjekt “Historisk monetær statistikk”. Boken omtales på Norges Banks hjemmesider på følgende måte: “Norges bank monetær statistikk2With the publication of Norges Bank Occasional Papers No 38 “Historical Monetary Statistics for Norway – Part II”, Norges Bank completes its project of collecting and systematizing historical data of relevance for price stability and financial stability. The data series presented in this volume are complementary to the historical time series published in the first volume, a fact which is reflected in the name of the second volume. Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2007 | Stengt for kommentarer

Olstad, Finn: Vår skjebne i vår hånd. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind I

NSH1Dette er første bind i tobindsverket om Norsk Sjømannsforbunds historie. Boken gir en fremstilling av forbundets historie i tiden fra etableringsårene på starten av 1900-tallet og fram til 1960. Forlagets presentasjon av boken lyder som følger: ” Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til den politiske og samfunnsmessige utviklingen. Under storstreiken i 1921, som ga håp om og spredte frykt for en kommunistisk revolusjon, var sjømennene de første som aksjonerte. Fra midten av trettiårene kjempet forbundet om lojaliteten til norske sjøfolk i USA. Under annen verdenskrig gjorde Sjømannsforbundet en uvurderlig nasjonal innsats ved å få sine medlemmer til å ta Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Skjold, Dag Ove: Statens kraft 1947-1965: for velferd og industri

statens kraftBoken er den andre av tre bind om utviklingen av den statlige kraftforsyningen i Norge. Forfatterens omtale lyder: “Boken tar for seg årene fra 1945 til midten av 1960-årene, som karakteriseres som statskraftengasjementets ‘storhetstid’. I denne perioden bygde staten seg opp som landets største kraftprodusent, i tillegg til Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Sandmo, Agnar, Samfunnsøkonomi: en idéhistorie

SandmoDenne boken om samfunnsøkomiens idehistorie burde også være av betydelige interesse for økonomiske historikere. Forlagets omtale lyder : ” Samfunnsøkonomi – en idéhistorie er en velskrevet bok som handler om samfunnsøkonomiens tilblivelse, skrevet av en av Norges mest anerkjente samfunnsøkonomer. Den tar deg med på en reise gjennom tid og rom der ideene og teoriene som har bidratt til fagets utvikling blir presentert og drøftet. Dette er den første fremstillingen av samfunnsøkonomisk idéhistorie på norsk. Her stifter du nærmere bekjentskap med de sentrale og ofte fargerike skikkelsene som har formet og dannet grunnlaget for moderne samfunnsøkonomi, Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Lange, Even m.fl., Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge

CoopForbrukerkooperasjonen har en historie som strekker seg godt over 140 år tilbake i tiden, og gjennom det meste av 1900-tallet var den en av de store folkelige organisasjoner i Norge. Denne boken gir en fremstilling av forbrukersamvirkets historie i Norge.  Ved utgangen av 2005 var over én million nordmenn medlemmer i forbrukersamvirket Coop, og butikknettet har hånd om en fjerdedel av all dagligvareomsetning her i landet. Den grunnleggende problemstillingen Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Christensen, Sverre A. og Yngve Nilsen: Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006

gildeBoken gir en fremstilling av det norske kjøttsamvirkets historie i Norge, fra etableringen av de første samvirkeslakteriene på begynnelsen av 1900-tallet til den endelige etableringen av Gilde Norsk Kjøtt som et helintegrert samvirkekonsern i 2006. Det samlende perspektivet i boken er utviklingen av kjøttsamvirkets interne organisasjonsstruktur, med særlig vekt på styrkeforholdet mellom de lokale slakterisamvirkene og fellesorganisasjonen Norges Kjøtt og Fleskesentral. Boken presenterer og analyserer de ulike, til dels konkurrerende organisatoriske idealene som har dominert kjøttsamvirket gjennom historien. Den drøfter videre hvordan organisasjonen gradvis kom til å gå bort fra en klassisk føderativ samvirkemodell til å bli et fullstendig sentralisert og integrert konsern eid direkte av kjøttprodusentene. Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Espeli, Harald, Trond Bergh og Asle Rønning: Melkens pris – perspektiver på meierisamvirkets historie

Melkens prisBoken gir en fremstilling av den norske meierisamvirkets historie i Norge, fra etableringen av landets første samvirkemeieri i 1856 til og med etableringan av Tine BA som et helintegret samvirkekonsern i 2002 . Boken er organisert rundt tre bærende tema, (i) den historiske bakgrunne for etableringen Tine som integrert næringsmiddelkonsern, (ii) hvordan meierisamvirket har håndtert utfordringer knytte til markedsføring, salg og produktivitetsutvikling og (iii) forholdet mellom konkurranse, regulering og monopol i melkemarkedet. Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Thue, Lars: Statens kraft 1890-1947: kraftutbygging og samfunnsutvikling

statens kraftBoken er den første av tre bind om utviklingen av den statlige kraftforsyningen i Norge. Forfatterens omtale lyder: “Boken handler om framveksten av statkraftengasjementet; hva som begrunnet det og hvordan det fant sin form i tiden fram til 1947. Den viser noe av det som, på godt eller vondt, gikk tapt med reformene ved inngangen til 1990-årene. Det statlige engasjementet tok ikke bare utgangspunkt Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Nilsen, Yngve og Lars Thue: Statens kraft 1947 – 2005. Miljø og marked

statens kraftBoken er tredje og siste bind i historien om den statlige kraftutbyggingen i Norge. Forfatternes omtale lyder: “Boka tar for seg åra fra 1965 og fram til i dag. Framveksten av miljøpolitikken fra midten av 1960-tallet førte til en større grad av tilpasning til natur og miljø. Denne utviklingen er ett hovedtema i framstillingen av perioden 1965-1986. I den etterfølgende Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2006 | Stengt for kommentarer

Gjølme Andersen, Kjetil: Flaggskip i fremmed eie, Hydro 1905 – 1945

hydro1Dette er første bok i trebindsverket om Norsk Hydro. Forfatterens omtale lyder: “Norsk Hydro ble etablert i 1905, samme år som unionen med Sverige ble oppløst. Selv om kapitalen kom fra Sverige, Frankrike og etter hvert Tyskland, ble Hydro et bilde på det nye Norges muligheter. Utgangspunktet var ingeniør Sam Eydes oppkjøp av norske fossefall og en ny, banebrytende prosess for framstilling av kunstgjødsel — utviklet under ledelse av fysikkprofessor Kristian Birkeland. Utbyggingen på Rjukan og Notodden bidro til framveksten av en særegen industrikultur – med fabrikker ledet av ingeniører med sterk profesjonsidentitet og med en selvbevisst arbeiderklasse. Hydros etablering utløste en heftig debatt om forvaltningen av landets naturressurser Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Johannesen, Finn Erhard, Asle Rønning, Pål Sandvik Thonstad: Nasjonal kontroll og industriell fornyelse: Hydro 1945-1977

hydro2Dette er andre bind i trebindvserket om Norsk Hydro. Forfatterne skriver om boken: “Etter krigen ble staten største aksjonær i Hydro. Landets fremste utenlandskeide selskap kom dermed under nasjonal kontroll. I etterkrigsårene ekspanderte Hydro kraftig. Produksjonen av kunstgjødsel ble mangedoblet, og nye produkter som magnesium, klor og PVC kom til. Likevel var det i hovedsak en vekst i kjente spor. De store forandringene er knyttet til 1960-årene som var en meget dramatisk tid, med synkende lønnsomhet og store utfordringer. Hydro gikk over til moderne petrokjemisk kunstgjødselproduksjon på Herøya, begynte å produsere aluminium på Karmøy og satset på oljeleting i Nordsjøen. Samtidig skjedde det store forandringer i selskapets organisasjon, og avstanden mellom ledelse og ansatte ble Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Lie, Einar: Oljerikdommer og internasjonal ekspansjon Hydro 1977-2005

Dette er tredje bind i trebindsverket om Norsk Hydros historie. Forfatteren omtaler boken slik: “hydro3Høsten 1977 gikk olje- og gassaktiviteten forbi gjødsel som Hydros viktigste forretningsområde. I årene som fulgte kom eierandeler i nye, rike felt til, og Hydro etablerte seg som et stort og teknologisk pågående selskap på norsk sokkel. Oljerikdommene fra Nordsjøen muliggjorde en sterk vekst også i Hydros landbaserte virksomhet. 1980-årene var preget av store ideer og raske oppkjøp. Tiåret ble en sterk, kanskje for sterk, ekspansjonsperiode for alle selskapets forretningsområder. I kontrast til dette kom 1990-årene til å bli preget av mer forsiktige satsinger innenfor det som ble selskapets hovedområder: olje og gass, aluminium og gjødsel. Samtidig ekspanderte Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Knutsen, Sverre & Knut Boge: Norsk vegpolitikk etter 1960: stykkevis og delt?

stykkevisogdeltBoken “Norsk vegpolitikk – Stykkevis og delt? tar for seg utviklingen av vegnettet i Norge de siste femti årene. Forfatterne omtaler boken på følgende måte: “Rasjoneringen av personbiler ble opphevet i oktober 1960, og bilen ble raskt allemannseie. Massebilismen kom for alvor til Norge, og jernbanen ble utkonkurrert av bilen i både persontransport og godstransport.Boken retter særlig søkelyset mot de politiske beslutningene som har bestemt omfang og standard på det norske vegnettet, og forfatterne viser at veghistorien fra 1960 til i dag er preget av mange paradokser. På den ene siden har det blitt bygd et nytt og omfattende vegnett. Ingeniører og vegarbeidere i Statens vegvesen har gitt et betydelig bidrag til å modernisere Norge og til vekst og velstand. Ny teknologi, nytt utstyr og nye planleggingsmetoder har blitt tatt i bruk. Vegenes bæreevne er Les mer »
Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Rinde, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 1. Et telesystem tar form (1855-1920)

Dette er første bind i tobindsverket om utviklingen av norske telekommunikasjon.telefull2 forlagets omtale lyder: “Perioden fra 1855 til 1920 var pionertiden i norsk telehistorie. I løpet av to generasjoner ble tre kommunikasjonsmidler introdusert i det norske samfunnet: telegraf i 1850-årene, telefon omkring 1880 og trådløs telegrafi – radiotelegrafi – ved århundreskiftet. Teknologien var ny og påkalte nysgjerrighet og entusiasme. Da to unge ingeniører høsten 1902 holdt foredrag om trådløs telegrafi, ‘det nyeste og merkeligste paa elektricitetens omraade’, ble Grand hotells rokokkosal fylt opp med tilhørere fra samfunnets ypperste elite – generaler, stortingsmenn, skipsredere og direktører. Utbredelsen og bruken av telekommunikasjonene var beskjeden sammenlignet med senere epoker, Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Espeli, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 2. Det statsdominerte teleregimet (1920-1970)

Dette er andre bind i tobindsverket om utviklingen av norske telekommunikasjon. Forlagets omtale lyder: “telefull2I brosjyren Telefon for folket! utgitt i 1938 av Norsk Telegraf- og Telefonforbund og Teknisk Forening av Arbeiderpartiet ble telefonsystemets stilling i Norge sammenlignet med situasjonen før Harald Hårfagre samlet landet i slaget ved Hafrsfjord. De omkring 250 private telefonselskapene var som småkonger ‘som har stirret sig blinde på interessene i sitt distrikt’. Nå var det nødvendig å samle ‘Norge til ett rike også på telefonens område’. Realiseringen av det statlige telefonmonopolet, Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer

Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. Bind 1. Nye spor og nye muligheter 1854-1940

omsl_jernbanenJernbanen i Norge 1854-2004 gis ut i to bind i anledning 150-årsjubileet for jernbanen i Norge. Forlagets omtale lyder: “Jernbanen bidrog til å forme det moderne Norge. Den var en av de store nyskapningene i den industrielle tidsalderen og var lenge det suverent viktigste transportmiddelet til lands. Med jernbanen fulgte økonomisk utvikling, og passasjertrafikken fikk et helt annet omfang. Bind 1, Nye spor og nye muligheter 1854-1940, forteller om en eventyrlig jernbanebygging i et land der forholdene lå særdeles dårlig til rette. Det som startet med en enslig, knapt sju mil lang strekning mellom Christiania og Eidsvoll i 1854, var – mot alle odds – i løpet av mellomkrigsårene blitt til et stort og omfattende nett på rundt 400 mil. Dette var tiden da jernbanenvar Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2004 | Stengt for kommentarer

Gulowsen, Jon og Helge Ryggvik: Jernbanen i Norge 1854-2004. Bind 2. Nye tider og gamle spor: 1940-2004

jernbanen 2Jernbanen i Norge 1854-2004 gis ut i to bind i anledning 150-årsjubileet for jernbanen i Norge. Forlagets omtale lyder: “Jernbanen bidrog til å forme det moderne Norge. Den var en av de store nyskapningene i den industrielle tidsalderen og var lenge det suverent viktigste transportmiddelet til lands. Med jernbanen fulgte økonomisk utvikling, og passasjertrafikken fikk et helt annet omfang. Bind 2, Nye tider og gamle spor: 1940-2004 , forteller om en ny jernbanevår og det som skulle bli en sammenhengende nedgangstid. I krigsårene fikk jernbanen investeringsmidler – og slavearbeidere – som gjorde det mulig å utvide banenettet i høyt tempo.Etter krigen ville alle deler av landet ha jernbane. Men snart ble nye veier viktigere enn jernbane. Dermed fulgte drastiske reduksjoner i banenettet og nedleggelse av lite trafikkerte stasjoner, men også forsøk på å Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2004 | Stengt for kommentarer

Basberg, Bjørn L.: The Shore Whaling Stations at South Georgia. A Study in Antarctic Industrial Archaeology

Forfatterens omtale: “BasbergcoverThis book brings together two rather esoteric topics: whaling and industrial archaeology. The focus is on the remains of the shore whaling stations on South Georgia in the Southern Ocean – a centre of Antarctic whaling for the first half of the 20th century. Being left to deteriorate primarily through natural processes, most of the whaling stations still, decades after business closed, have an authenticity that few industrial remains in more populated areas of the world can offer. The book reviews a research project on the industrial archaeology on South Georgia and places the project in a wider context. It reviews the history of South Georgia from the early discoveries, the sealing industry of the 19th century, the whaling industry of the 20th century and the development afterwards, when the attitude towards the former whaling stations gradually shifted from Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2004 | Stengt for kommentarer

Eitrheim, Øyvind, Klovland, Jan T. & Qvigstad (eds.) Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003

Dette er den første utgivelsen fra Norges Banks omfattende historiske statistikkprosjekt “Historisk monetær statistikk”. monetary stats Omtalen fra Norges Bank lyder: “Økonomer viser ofte til historiske erfaringer når man trekker slutninger om økonomiens virkemåte eller hvordan den økonomiske politikken bør utformes. For å kunne utnytte historiske erfaringer innenfor Norges Banks ansvarsområde er det behov for data som beskriver utviklingen innenfor sentralbankens kjerneområder – prisstabilitet og finansiell stabilitet – over et langt tidsrom. Slike historiske data må være av høy kvalitet og grundig dokumentert. Det er også nødvendig å ha en viss kunnskap om de historiske og markedsmessige rammebetingelser i det tidsrom hvor disse data ble generert. Norges Bank har gjennom sitt prosjekt Historisk monetær statistikk forsøkt å Les mer »

Også kategorisert under Bøker 2004 | Stengt for kommentarer