Her presenterer vi en liste over kommende og avholdte disputaser innenfor temaet økonomisk historie.

Disputas – Norsk økonomisk politikk 1914-1920

rongvedGjermund Forfang Rongved ved Institutt for arkeologi, konservering og historie forsvarer fredag 28 mars 2014  sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Slide from Stability. Monetary and fiscal policy in Norway 1914–1920

Mer om avhandlingen finner du her.

Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – software i telekommunikasjonsindustrien

Gard paulsenGard Paulsen disputerte 23.08.2011 for doktograden ved Handelshøyskolen BI over avhandlingen “Betwixt and between: Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974 – 1999”. Avhandlingen er en teknologihistorisk studie av programmeringsspråket Chill, som gjennom 1980 og 1990-årene var en internasjonal standard i telekommunikasjonsindustrien.

Avhandlingen finner du i fulltekst her.

Les også omtale av avhandlingen på forskning.no

Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Utvikling av mål- og resultatstyring i staten, 1987 – 2004.

raa_atleAtle Raa disputerte 18. mars 2011 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “Fra instrumentell rasjonalitet til tvetydighet. En analyse av utviklingen av Statskonsults tilnærming til standarden Mål- og resultatstyring (MRS) 1987 – 2004”.

Mer om avhandlingen finner du på BIs hjemmesider.

Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

monica_vaerholm1Monica Mjøs Værholm disputerte for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole mandag 22. november med avhandlingen Essays on Norwegian economic and trade policy 1912-1939: The consequence of war and crisis on state and policy.

Avhandlingen diskuterer hvordan disintegrasjon og pengepolitikk under første verdenskrig var med å legge føringer for de økonomiske problemene i årene som kom. Erfaringene fra krigsøkonomien bidro også til å forme den moderne staten.

Les mer på NHHs hjemmesider.

Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Den norske aluminiumsindustriens utvikling i et internasjonalt perspektiv, 1908-1940

Tirsdag 8. juni 2010 forsvarte Espen Storli sin avhandling Out of Norway Falls Aluminium: The Norwegian Aluminium Industry in the International Economy, 1908-1940 for graden ph.d ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
Avhandlingen analyserer samspillet mellom de 6 norske smelteverkene (i Stongfjord, Vennesla, Eydehavn, Tyssedal, Høyanger og Glomfjord) og den internasjonale aluminiumindustrien. Temaet blir studert på tre nivåer: forholdet mellom de utenlandske eierne og de norske datterselskapene, betydningen av internasjonale karteller og andre former for markedsreguleringer, og den rollen som forholdet stat-bedrift (både forholdet mellom aluminiumselskapene og den norske stat og med hjemlandene til de utenlandske eierne) spilte for utviklingen av aluminiumindustrien i Norge.
Mer om avhandlingen finner du på NTNUs hjemmesider.
Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Utviklingen av norsk offshore leverandørindustri

bjornstad_steinStein Bjørnstad disputerte mandag 23 november 2009 for Ph.D graden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “Shipshaped: Kongsberg industry and innovations in deepwater technology”. Avhandlingen er en studie av hvordan norsk leverandørindustri har bidratt til et innovativt teknologiskifte: fra produksjonsplatformer til dypvannsteknologi, undervannsproduksjon og flytende produksjonsfartøy. Les mer »

Også kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Samvirkelagenes rolle i modernisering av daglivarehandelen

ekberg5. september 2008 fremstillte cand.polit. Espen Ekberg seg for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo med avhandlingen “Consumer co-operatives and the transformation of modern food retailing: A comparative study of the Norwegian and British consumer co-operatives, 1950-2002.”  Avhandlingen gir en systematisk, sammenlignende analyse av den utviklingen som har funnet sted innenfor dagligvarehandelen i Norge og Storbritannia fra 1950 og framover, med særlig vekt på samvirkelagenes rolle. Les mer »

Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Sjøfolks helse

Elisabet kElisabeth S. Koren disputerte 6. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940”.

Avhandlingen analyserer norsk helsepolitikk og helsefremmende arbeid overfor sjøfolk i utenriksfart mellom 1890 og 1940. Les mer »

Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Industriutvikling og historiske nasjonalregnskaper

christian_venneslan_cropChristian Venneslan disputerte for doktorgraden ved NHH fredag 25. april 2008. Han har sett på industriutviklingen i Norge i perioden 1896-1939, i lys av historiske nasjonalregnskaper. Les mer »

Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Norges Banks uavhengighet, 1945-54

ecklund_gunhildGunhild J. Ecklund disputerte fredag 8. februar 2008 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen ”Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954”. Avhandlingen tar for seg det politiske spiller rundt Norges Banks uavhengighet i perioden rette etter andre verdenskrig. Mer om avhandlingen finner du på BIs hjemmesider. Les mer »

Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer