Arkiv (etter måned): august 2009

Sjøfolks helse

Elisabeth S. Koren disputerte 6. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940”. Avhandlingen analyserer norsk helsepolitikk og helsefremmende arbeid overfor sjøfolk i utenriksfart mellom 1890 og 1940.
Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Industriutvikling og historiske nasjonalregnskaper

Christian Venneslan disputerte for doktorgraden ved NHH fredag 25. april 2008. Han har sett på industriutviklingen i Norge i perioden 1896-1939, i lys av historiske nasjonalregnskaper.
Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Norges Banks uavhengighet, 1945-54

Gunhild J. Ecklund disputerte fredag 8. februar 2008 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen ”Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954”. Avhandlingen tar for seg det politiske spiller rundt Norges Banks uavhengighet i perioden rette etter andre verdenskrig. Mer om avhandlingen finner du på BIs hjemmesider.
Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Norsk sentralbankpolitikk 1869 – 1914

Lars Fredrik Øksendal disputerte for doktorgraden ved NHH fredag 1. februar 2008 med avhandlingen Essays in Norwegian Monetary History, 1869 – 1914.
Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer

Den norske telekommunikasjonsindustriens vekst og fall

Sverre A. Christensen disputerer fredag 3. mars 2006 for Dr. Oecon-graden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen ”Switching Relations. The rise and fall of the Norwegian telecom industry”. Avhandlingen tar for seg den norske telekomindustriens vekst og fall. Christensen argumenterer for at
Kategorisert under Disputaser | Stengt for kommentarer