Samvirkelagenes rolle i modernisering av daglivarehandelen

ekberg5. september 2008 fremstillte cand.polit. Espen Ekberg seg for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo med avhandlingen “Consumer co-operatives and the transformation of modern food retailing: A comparative study of the Norwegian and British consumer co-operatives, 1950-2002.”  Avhandlingen gir en systematisk, sammenlignende analyse av den utviklingen som har funnet sted innenfor dagligvarehandelen i Norge og Storbritannia fra 1950 og framover, med særlig vekt på samvirkelagenes rolle. Fortsett å lese «Samvirkelagenes rolle i modernisering av daglivarehandelen»