Arkiv (etter måned): desember 2009

Olstad, Finn, Terje Halvorsen, Inger Bjørnhaug og Trond Berg, LOs historie

LOs historie 1899-2009 er nå publisert i tre bind. Forlaget presenterer verket på følgende måte:
Kategorisert under Bøker 2009, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Call for papers – Thinking Comparatively: Economic and Historical Perspectives on Places, Periods, and Institutions

Den årlige konferansen for The Economic History Association avholdes i 2010 i Evanston like nord for  Chicago. Tidspunkt for konferansen er 24-26 september og paperforslag må leveres innen 29 januar. Temaet er bredt definert: komparativ historie med vekt på spørsmål som hva kan vi lære av komparativ historie,  hvordan gjennomføre bedre sammenligninger og hva man risikerer å miste hvis […]
Kategorisert under Konferanser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Myrvang, Christine: Forbruksagentene: Slik vekket de kjøpelysten

Denne boken analyserer fremveksten av det norske forbrukesamfunnet med utgangspunkt i de aktørene som forfatteren mener har formet dette samfunnet – de såkalte “forbruksagentene”. Forlaget omtaler boka på denne måten: “I Norge har det moderne forbrukersamfunnet utviklet seg parallelt med kunnskapssamfunnet. Reklamebransjen allierte seg med den psykologiske vitenskapen allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Ved hjelp […]
Kategorisert under Bøker 2009, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Knutsen, Sverre: Veier til modernisering : veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

Denne boken presenterer historien om veinettets utbygging og funksjon som en del av moderniseringen av norsk samfunnsøkonomi og infrastrukturer i perioden 1850 til 1920. Forlaget omtaler boken på følgende måte: “I tråd med de endringer og omveltninger moderniseringen førte med seg, endret også veinettets rolle og betydning seg. Fra om lag 1850 ble det bygd nye […]
Kategorisert under Bøker 2009, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Fellman Susanna, Martin Iversen, Hans Sjögren og Lars Thue: Creating Nordic capitalism : the business history of a competitive periphery

Denne boken er resulatet av et samarbeidsprosjektet mellom nordiske forskere innen bedriftshistorie. Boken har fått bred internasjonal omtale. Forlagets beskrivelse lyder: “Creating Nordic Capitalism illuminates how the economies of five small North European countries; Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden, became so competitive during the twentieth century.Through rigorous analysis the authors propose and describe the defining features of Nordic capitalism.”
Kategorisert under Bøker 2008, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Frydenlund, Bård og John Petter Collet (red.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge

Denne boken byr på en samling artikler som opprinnelig ble presentert ved et historisk seminar i anledning 350-års jubileet for James Collets fødsel i London i 1655.  Forlaget omtaler boken på følgende måte: ” Småbyen Christiania på 1700-tallet var dominert av en fåtallig økonomisk og sosial elite. Den eksklusive kretsen av familier som kontrollerte den […]
Kategorisert under Bøker 2008, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Skarstein, Rune: Økonomi på en annen måte : makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme

Denne boken, henvender seg, i følge forlagets omtale, “til alle samfunnsengasjerte som ønsker å forstå litt mer av kapitalismen i dens mange skikkelser.” Boken omtales videre som følger:  Hva er det historisk særegne ved denne økonomiske samfunnsformen? Hvilke krefter og konflikter driver kapitalismens endringsprosesser? Hvilken rolle spiller markedet under kapitalismen sammenlignet med i førkapitalistiske økonomier? Hvorfor […]
Kategorisert under Bøker 2008, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Olstad, Finn: Vår skjebne i vår hånd. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind I

Dette er første bind i tobindsverket om Norsk Sjømannsforbunds historie. Boken gir en fremstilling av forbundets historie i tiden fra etableringsårene på starten av 1900-tallet og fram til 1960. Forlagets presentasjon av boken lyder som følger: ” Historien til Norsk sjømannsforbund er spesiell og til tider svært dramatisk. I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med […]
Kategorisert under Bøker 2006, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Halvorsen, Terje: Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind II

Dette er andre bind i tobindsverket om Norsk Sjømannsforbunds historie. Boken gir en fremstilling av forbundets historie i tiden fra 1960 og fram til 2007. Forlagets presentasjon av boken lyder som følger: ” I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tider svært dramatisk. Vi seiler for velstand og […]
Kategorisert under Bøker 2007, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Moe, Espen: “Governance, growth and global leadership : the role of the state in technological progress, 1750-2000”

Denne boken er revidert utgave av forfatterens PhD avhandling levert til bedømmelse ved the University of California, Los Angeles i 2004.  Forlagets presentasjon lyder: “This book focuses on the role of the state in promoting a country’s long-term technological progress and industrial leadership. Throughout history, a nation’s rise to dominance has invariably been followed by […]
Kategorisert under Bøker 2007, Publikasjoner | Stengt for kommentarer