Arkiv (etter måned): januar 2010

First Call for Session Proposals – The XVIth World Economic History Congress

Verdenskongressen for økonomisk historie arrangeres i i perioden 9-13 juli 2012 i Stellenbosch, Sør Afrika. Forslag til sesjoner kan nå sendes inn elektronisk her. Hold deg oppdatert om programmet på konferansens hjemmesider
Kategorisert under Konferanser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Norsk Maritimt Museum etterlyser stoff til sin årbok

Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum) utgir hvert år en årbok med blant annet større og mindre fagartikler om ulike sjøfartshistoriske og andre maritimhistoriske emner. Museet etterlyser nå bidrag til årboken for 2010. Les mer på hjemmesiden til Norsk Maritimt Museum.
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Einar Lie, Økonomisk politikk i det 20. århundre, Historisk Tidsskrift, Vol 85, No. 4, 2006, 645-664

Abstract: “The article discusses the changing role of the State in the twentieth century, a century which saw the emergence, consolidation and decline of the belief that the economy could be governed by government planners and policy makers. Main trends in the development of economic policy regimes are discussed. Turning point in the development, like […]
Kategorisert under Artikler 2006 | Stengt for kommentarer

Boklansering – Historien om ABB i Norge, 1880-2010

Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI arrangerte torsdag 21. januar 2010 fagseminar i forbindelse med lanseringen av boken ”Nasjonale utlendinger – ABB i Norge 1880-2010”. Tid: 21. januar 2010, kl: 13:00-17:00 Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0442 Oslo, Rom C2-060. Nærmere om programmet finner du her.
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Marie-Laure Djelic og Rolv Petter Amdam, “Americanization in comparative perspective: The managerial revolution in France and Norway, 1940-1990”, Business History, Vol. 49, No. 4, 2007, 483-505

Abstract: “This article proposes a comparative account of the progress of the managerial revolution in France and Norway over the post-World War Two period. This account is set and framed within theoretical discussions on and around ‘Americanization’. We argue that in both the French and Norwegian cases the managerial revolution has been closely tied to […]
Kategorisert under Artikler 2007 | Stengt for kommentarer

Rolv Petter Amdam “The internationalisation process theory and the internationalisation of Norwegian firms, 1945 to 1980”, Business History, Vol. 51, No. 3, 2009, 445-461

Abstract: “According to the internationalisation process theory firms tend to invest and expand in countries with a short psychic distance to the home country. This paper discusses the usefulness of bringing this theory into business history by analysing the internationalisation of Norwegian firms before the 1980s. The empirical contribution of this paper is that it […]
Kategorisert under Artikler 2009 | Stengt for kommentarer

Maritimhistorisk fagforum – våprogrammet er klart

Vårprogrammet for Maritimhistorisk fagforum er nå klart. Forumet arrangerer jevnlige seminarer der både interne og eskternt inviterte forskere legger fram prosjektideer og -resultater, eller utkast til artikler/ andre publikasjoner.  Først ute denne våren er dr. philos. i sosiologi Trygve Gulbrandsen (forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og professor II i sosiologi ved Universitetet i Oslo.) […]
Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Fischer, Lewis R. og Even Lange (red), International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Comparative Dimension

Denne boken gir et oversiktsbilde av utviklingen i internasjonal skipsfart siden omlag 1850, både generelt og gjennom studier av enkeltland. Boken er den første større publikasjonen fra forskningsprosjektet “Norsk skipsfarts historie 1814-2014”, ved Universitetet i Oslo.   Full referanse: Lewis R. Fischer og Even Lange (red.), International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: […]
Kategorisert under Bøker 2008 | Stengt for kommentarer

Søilen, Espen, Meraker brug: Verdiskaping og forvaltning gjennom 100 år – en historie

Denne boken forteller historien om Meråker bruk gjenomm selskapets 100 årige historie. Skal vi tro 1. amanusensis Pål T. Sandvik, som har anmeldt boken for Adresseavisen, er dette “ei unik historiebok, ikke bare for Meraker Brug og Meråker, men et verk som bidrar til å forstå både trøndersk historie og norsk økonomisk historie gjennom 100 […]
Kategorisert under Bøker 2009 | Stengt for kommentarer

Schröter, Harm G., Americanization of the European Economy : A compact survey of American economic influence in Europesince the 1880s

Forlagets presentasjon: “One of the main features of the world economy since the late nineteenth century has been the growing dominance of the American economy in both quantitative and qualitative terms. Aspects of this development-e.g. rationalization or the world-wide diffusion of Coca-Cola-have been researched, but largely in isolation.  The Americanization of the European Economy during […]
Kategorisert under Bøker 2005 | Stengt for kommentarer