Seminar: Oppdragshistorie: marked, produksjon og bruk

 

seminar_oppdragshistorieNorsk lokalhistorisk institutt (NLI), Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo og Senter for næringslivshistorie (SNH) ved Handelshøyskolen BI arrangerer felles seminar om oppdragsforskning. I programmet for seminaret heter det: “En stor andel av norsk historieforskning foregår gjennom oppdragsprosjekter. […] Seminaret ønsker å rette et kritisk søkelys på denne historieproduksjonen og -bruken. Hvordan ser det oppdragshistoriske markedet ut? Hva skal egentlig oppdragsgiveren bruke historien til – hvem er mottakeren? Hvordan påvirker prosjektene norsk historieforskning, på godt og vondt? Hvilke forventninger har oppgradsgiveren og hvordan møter historikeren disse? Hvilke dører åpner seg, og hvilke lukkes? Hvordan utøves sensur og selvsensur? Hva gjør oppdragene med den akademiske friheten i forhold til teori og metode, temavalg og kontekstualisering, tekst og fortellerstemme? Bør man i større grad utfordre de tradisjonelle nasjonalhistoriske rammene, og hvordan kan dette eventuelt gjøres?”

Tid:                        Torsdag 28. oktober 2010, kl. 10.00–16.00.

 Sted:                     Observatorieg. 1 b, Oslo.

 Påmelding:        nli@lokalhistorie.no.

Mer informasjon og program finner du her.