Seminar – LOs historie

I forlengelsen av utgivelsen av 3-bindsverket LOs historie i 2009, inviterer Landsorganisasjonen i Norge og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek til dagsseminaret under tittelen ”Et forskerblikk på LOs historieverk”.

Seminaret avholdes torsdag 14. oktober i Oslo kongressenter/Folkets Hus i Oslo. 

Påmelding innen 4. oktober til post@arbark.no.

Program finer du her.