Arkiv (etter måned): november 2010

Disputas – Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

Monica Mjøs Værholm disputerte for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole mandag 22. november med avhandlingen Essays on Norwegian economic and trade policy 1912-1939: The consequence of war and crisis on state and policy. Avhandlingen diskuterer hvordan disintegrasjon og pengepolitikk under første verdenskrig var med å legge føringer for de økonomiske problemene i årene som kom. Erfaringene fra […]
Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Einar Lie og Christian Venneslan, Over evne : Finansdepartementet 1965-1992

Boken analyserer Finansdepartementets historie fra Per Bortens koalisjonsregjering tok over i 1965, og frem til det totale sammenbruddet i norsk banknæring tidlig på 1990-tallet. På bokomslaget kan man lese følgende introduksjon: “Finansdepartementet er det sterkeste makt- og koordineringspunktet i den norske regjeringen. Men i hvor stor grad har departementets arbeid og tenke måte virkelig formet […]
Kategorisert under Bøker 2010, Nyheter, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Seminar: Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990

Senter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar  over teamet “Krig og økonomiske endringer i de Nordiske land, 1600-1990.” Siktemålet med konferansen er å kaste lys over historiske sammenhenger mellom krig og krigsforberedende tiltak og økonomisk forhold og endring i de nordiske land fra 1600-tallet og frem til våre dager.  I tillegg ønsker man å bruke […]
Kategorisert under Konferanser, Nyheter | Stengt for kommentarer