Generalforsamling i NØHF

Det vil bli avholdt Generalforsamling i NØHF torsdag  27. mars 2014, kl. 12:00-16:00

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalen, A2-005

Dagsorden og sakspapirer sendes alle medlemmer i god tid før møtet