Christensen, Sverre A. og Harald Rinde, Nasjonale utlendinger: ABB i Norge 1880-2010

nasjonale utlendingerFra forlaget:

“I denne boken fortelles historien om omveltningene ABBs norske datterselskap har gjennomgått siden det så dagens lys i 1987. Boken viser den sentrale rolle elektroteknisk industri hadde i å bringe industrikapitalismen til Norge og samspillet med internasjonale eiere og multinasjonale selskaper. Har litteraturliste og register.”

Full referanse: Christensen, Sverre A. og Harald Rinde, Nasjonale utlendinger: ABB i Norge 1880-2010, Oslo : Gyldendal akademisk 2009.