Fagkonferanse – Making Economic History in Norway

BI_globalHva er norsk økonomisk historie? Hvordan har faget utviklet seg  i forhold til historiefaget som helhet og i forhold til økonomisk historie internajonalt? Disse og liknende spørsmål stod i sentrum når Senter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI i slutten av april arrangerte 2-dagers konferanse om utviklingen av norsk økonomisk historie som fagdisiplin.  I introduksjonen til programmet het det: “Since the interwar period, economic history in Norway has emerged as a specialized discipline within the broader field of history.  However, the efforts and focus of the historians involved have been varied and often connected to different sub-disciplines […]. This diversity has made it difficult to articulate exactly what the Norwegian tradition of economic history is and represents.[…].  By drawing upon experiences from other countries, the UK and Sweden in particular, this seminar aims at shedding new light on the long process of making economic history in Norway – from the interwar period until the present.”

Konferansen bød på innlegg fra en rekke profilerte norske og internasjonale økonomiske historikere.

Tid: 29-30 april 2010

Sted: Norges Handelshøyskole BI, Oslo: Nydalen

Seminaret er åpent for alle.

Påmelding sendes britt-mari.sletto@bi.no