Disputas – Den norske aluminiumsindustriens utvikling i et internasjonalt perspektiv, 1908-1940

Tirsdag 8. juni 2010 forsvarte Espen Storli sin avhandling Out of Norway Falls Aluminium: The Norwegian Aluminium Industry in the International Economy, 1908-1940 for graden ph.d ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
Avhandlingen analyserer samspillet mellom de 6 norske smelteverkene (i Stongfjord, Vennesla, Eydehavn, Tyssedal, Høyanger og Glomfjord) og den internasjonale aluminiumindustrien. Temaet blir studert på tre nivåer: forholdet mellom de utenlandske eierne og de norske datterselskapene, betydningen av internasjonale karteller og andre former for markedsreguleringer, og den rollen som forholdet stat-bedrift (både forholdet mellom aluminiumselskapene og den norske stat og med hjemlandene til de utenlandske eierne) spilte for utviklingen av aluminiumindustrien i Norge.
Mer om avhandlingen finner du på NTNUs hjemmesider.