Seminar – Research Agendas for the Future: Business History in Perspective

BI_globalSenter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til 2-dagers konferanse om utviklingen av bedriftshistorie som disiplin, i Norge og internasjonalt. Arrangørene skriver: “This workshop sets out to ask to what extent business history has become too fragmented and secluded and whether the field possesses the theoretical and methodological resources needed to pose the best questions, and offer the relevant answers, for the 21st Century. Business history will therefore be discussed and investigated from various perspectives with the aim of understanding business history in the past and present with an eye for future development.”

Konferansen byr på innlegg fra norske og internasjonale økonomiske historikere.

Fullt program finner du her.

Tid: 5-6 mai 2011

Sted: Norges Handelshøyskole BI, Oslo: Nydalen

Seminaret er åpent for alle.

Påmelding sendes britt-mari.sletto@bi.no