Einar Lie og Christian Venneslan, Over evne : Finansdepartementet 1965-1992

lie160Boken analyserer Finansdepartementets historie fra Per Bortens koalisjonsregjering tok over i 1965, og frem til det totale sammenbruddet i norsk banknæring tidlig på 1990-tallet. På bokomslaget kan man lese følgende introduksjon:

“Finansdepartementet er det sterkeste makt- og koordineringspunktet i den norske regjeringen. Men i hvor stor grad har departementets arbeid og tenke måte virkelig formet endringer i norsk økonomi og politikk? Det sosialdemokratiske styringssystemet svekkes gjennom 1970-tallets økonomiske og politiske brytninger, og det tas gradvis fra hverandre gjennom dereguleringspolitikken og liberaliseringen under høyrebølgen på 1980-tallet. Oljerikdommene preger politikk og økonomi gjennom hele perioden, og beslutninger som ble fattet både innenfor og utenfor departementet la grunnlaget for et fullstendig sammenbrudd i norsk finansnæring omkring 1990”

Boken har fått bred omtale. Se blant annet

Morgenbladet 26.11.10, Dag og Tid, 24.12.10, for ikke å glemme denne YouTube videoen fra lanseringen av boken

Full referanse: Einar Lie og Christian Venneslan, Over evne : Finansdepartementet 1965-1992, Oslo:Pax 2010