Disputas – software i telekommunikasjonsindustrien

Gard paulsenGard Paulsen disputerte 23.08.2011 for doktograden ved Handelshøyskolen BI over avhandlingen “Betwixt and between: Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974 – 1999”. Avhandlingen er en teknologihistorisk studie av programmeringsspråket Chill, som gjennom 1980 og 1990-årene var en internasjonal standard i telekommunikasjonsindustrien.

Avhandlingen finner du i fulltekst her.

Les også omtale av avhandlingen på forskning.no