Robert C. Allen – Global Economic History: A Very Short Introduction

Allen bok“Economic history is the queen of the social sciences. Her subject is The Nature and Causes of the Wealth of Nations, the title of Adam Smith’s great book.  Economists seek ’causes’ in a timeless theory of economic development, while economic historians find them in a dynamic process”. Slik åpner den nyeste boken til dem fremragende britiske økonomiske historikeren Robert C. Allen – Global Economic History: A Very Short Introduction. Boken er utgitt i “Very short introductions”-serien til Oxford University Press – og gir en lettfattelig innføring i noen av de mest sentrale spørsmål innenfor det internasjonale økonomisk-historiske forskningsfeltet. Sentrale temaer som tas opp er årsaker til “the great divergence”, den industrielle revolusjon, de store imperienes økonomiske historie, Afrikas utvikling siden 1800 og den sterke øst-asiatiske veksten etter 1950. Boken kan du skaffe deg for latterlig lave 4o kroner på Amazon.