Eva Grinde; Kåre Valebrokk og Yngve Nilsen, Balansekunstnerne – Om lederne og ledelse i 100 år

balansekunstnerne_presse3Boken er utgitt i forbindelse med organisasjonen Ledernes 100-årsjubileum.

Forlagets omtale av boken lyder:

I 2010 markerer organisasjonen Lederne sitt 100-årsjubileum. Det har vært en rivende utvikling i samfunns- og organisasjonsliv siden 1910, da navnet var De Industrielle Formænds og Verksmesteres Landsforbund (DIFVL), senere Norges Arbeidslederforbund (NALF), og fram til dagens Lederne. Vi har beveget oss fra et industri- og jordbrukssamfunn til det moderne kunnskapssamfunnet, der teknologi, kompetanse, fleksibilitet og kommunikasjon er sentrale størrelser. Hva kan organisasjonen Lederne bidra med i dag? Det gir blant annet bokens forord noen svar på. Trygghet er en vesentlig verdi og rettesnor. Trygghet i tilpasning og etterutdanning, samt trygghet for medlemmers rettigheter, er fundamentet.

— Lederne er en vital og levedyktig organisasjon som fortjener en bok til å bli stolt av, sier Jan Olav Brekke i forordet. Jubileumsverket inneholder historikk og historier fra norsk nærings-, organisasjons- og arbeidsliv de siste hundre år.

Hovedforfatter er Eva Grinde, mangeårig journalist i Dagens Næringsliv. I denne boken møter hun ulike personer som har viktige og spennende historier å fortelle. Det er blitt til en samling levende portretter der sentrale problemstilinger innenfor ledelse og mellomledelse diskuteres. Mange vil nok kjenne seg igjen. I tre essays skriver Grinde videre spesifikt om mellomledelse, ledelse og mulige fremtidige scenarier. Vi møter de største navnene og teoretikerne innenfor ledelse, de som har preget og preger oss. Så stakes noen nye retninger ut.

Yngve Nilsen står for den historisk-kronologiske fremstillingen av Ledernes historie. Nilsen er næringslivshistoriker og knyttet til Handelshøyskolen BI i Oslo.

Kåre Valebrokk gir oss selve bakgrunnen for det samfunnet Lederne har operert i, han skriver om norsk næringshistorie på en måte som viser oss den norske tenkemåten. Slik sett kan vi bedre forstå den konteksten Lederne fremstår i ved hundreårsjubileet. Valebrokk er en av landets aller sterkeste profiler innen næringslivsjournalistikk.

Lederne valgte disse tre forfatterprofilene fordi de representerer tre ulike uttrykk og tre faglige ståsteder. Det gir boken et vidd og en spenst som reflekterer organisasjonen og som er utviklet gjennom hundre år.”

Full referanse:Eva Grinde; Kåre Valebrokk og Yngve Nilsen: Balansekunstnerne – Om lederne og ledelse i 100 år. Oslo: Dinamo forlag 2010.