Stipendiatstillinger innen innovasjon og entrepenørskap

BIHandelshøyskolen BI utlyser inntil 4 stpendiatstillinger innenfor temafeltet innovasjon og entrepenørskap, med åpning for søknader med økonomisk-historiske perspektiver.

Søknadsfrist er satt til 15. april 2012.

For full utlysningstekst se her.