Stipendmuligheter – Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse

Arkitekt Eugen Nielsens stiftelse har midler for utdeling
til forskning og formidling innen historie og samfunnsfag.
Prosjekt innen nyere norsk historie vil bli prioritert.
Søknader med kortfattet prosjektbeskrivelse og CV sendes
stiftelsen innen 16. april 2012.

Nærmere retningslinjer for tildeling kan fåes ved henvendelse
til stiftelsens styre ved advokat Trond Vernegg, postboks 2734
Solli, 0204 Oslo ( tv@adeb.no ).
 
Faglige spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jostein Saakvitne,
Høgskolen i Bergen (55 58 58 68 / 97 58 53 57, jsa@hib.no ).