Pris for beste masteroppgave i økonomisk historie

Norsk Økonomisk Historisk Forening vil begynne å dele ut en årlig pris, NØHF-prisen, til beste masteroppgave innenfor økonomisk historie/næringslivshistorie! NØHF-prisen går til en masteroppgave avgitt ved norsk utdanningsinstitusjon høsten 2018 eller våren 2019 som på en fremragende måte behandler et tema fra norsk og/eller internasjonal næringslivs- eller økonomisk historie i bred forstand. Alle kan nominere kandidater! Les mer om NØHF-prisen her.

Fristen for å nominere kandidater for studieåret 2018-19 er 1. september 2019.

Nominasjonen sendes til: eivind.thomassen@iakh.uio.no