Pris for beste masteroppgave i økonomisk historie

Norsk Økonomisk Historisk Forening deler ut pris, NØHF-prisen, til beste masteroppgave innenfor økonomisk historie/næringslivshistorie! NØHF-prisen går til en masteroppgave avgitt ved norsk utdanningsinstitusjon som på en fremragende måte behandler et tema fra norsk og/eller internasjonal næringslivs- eller økonomisk historie i bred forstand. Alle kan nominere kandidater! Les mer om NØHF-prisen her.

Nominasjoner kan gjøres løpende.

Nominasjonen sendes til: eivind.thomassen@iakh.uio.no