Generalforsamling 2020

NØHF holder generalforsamling mandag 21. desember kl 15. Pga. smittesituasjonen avholdes generalforsamlingen digitalt, via Zoom. Nærmere informasjon er sendt ut via mail. Vel møtt!