Økonomisk historie i Norge: Hvor går vi?

Ines Prodöhl innleder etter årets generalforsamling.

Høsten 2021 pågikk det en debatt om utenlandske forskere i norsk akademia. Spørsmål som ble tatt opp i denne debatten berører også Norsk Økonomisk Historisk Forening. Etter generalforsamlingen 19.5.2022 diskuterer vi NØHFs status og stilling i lys av denne debatten, etter innlegg fra Eivind Thomasen (USN) og Ines Prodöhl (UIB).

NØHF ble etablert i en tid da faget i Norge besto av nordmenn som, for en stor del, skrev om norske temaer. De siste årene har fagmiljøet endret seg. Skal NØHF være forening for norsk økonomisk historie eller økonomiske historikere i Norge? Hvordan skal svaret på dette spørsmålet prege foreningens arbeid?

Ines Prodöhl er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og styremedlem i NØHF. Hun deltok med sine synspunkter i fjorårets internasjonaliseringsdebatt.

Tema og problemstilling vil bli skissert kort av Eivind Thomassen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og styreleder i NØHF.

Generalforsamling i foreningen holdes torsdag 19. mai 2022 kl. 14.00. Møtested: Handelshøyskolen BI, Oslo, rom A2-045.

For zoom-lenke, ta kontakt med foreningen via mail eller Facebook.