De nominerte til prisen for beste masteroppgave i økonomisk historie

Prisen for beste masteroppgave i økonomisk historie vil bli delt ut under Vinterlekene i økonomisk historie ved OsloMet 20. januar 2023. Juryen er i ferd med å fullføre sitt arbeid. Fem oppgaver ble nominert til prisen i høstens nominasjonsrunde. Disse fem er skrevet av: Edvin Johnsrud, Kelsey M. Mol, Inger Fageberg, Ellen Sofie Nilsson og Øyvind Haug Nordbotten.

Juryen består av professor Camilla Brautaset (UiB), professor Christine Myrvang (BI) og førsteamanuensis Eivind Thomasen (USN).

Oppgavene som ble nominert er disse:

  1. Edvin Johnsrud, The Process of Moulding Transparent Containers: Consolidation and  Cartelisation in the Glass Bottle Industry, 1906-1928. NTNU 2022 (file:///C:/Users/ethom/Downloads/no.ntnu%20inspera%20109398136%2022987941-2.pdf)
  2. Kelsey Marleen Mol, ‘Eplet falt ikke langt fra stammen, En undersøkelse av unge ugifte kvinners yrkesmuligheter og sosiale mobilitet i 1891 og 1910’ NTNU 2021 (file:///C:/Users/ethom/Downloads/no.ntnu%20inspera%2080290154%2011721709-3.pdf)
  3. Inger Fagerberg Flyplassarbeidet i Trøndelag under andre verdenskrig En studie av selskapene A/S Cementstøberi & Entreprenørforretning, A/S Jernbeton og A/S Betongbyggs økonomiske samarbeid med tyskerne under okkupasjonen NTNU 2021 (https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2775814/no.ntnu%3ainspera%3a80290154%3a11937594.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  4. Ellen Sofia Nilsson (UiB): From Oatmeal to Oranges: A Commodity History of When and How Oranges Became More Common for the Average Swede Between 1865–1930 UiB vår 2021 (https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/2762643/From-Oatmeal-to-Oranges-A-Commodity-History-of-When-and-How-Oranges-Became-More-Common-for-the-Average-Swede-Between-1865—1930.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  5. Øyvind Haug Nordbotten Fra full satsing til total retrett: Statoils eierskap til bensinstasjoner, UiO 2021 (https://www.duo.uio.no/handle/10852/87495)