Espeli, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 2. Det statsdominerte teleregimet (1920-1970)

Dette er andre bind i tobindsverket om utviklingen av norske telekommunikasjon. Forlagets omtale lyder: “telefull2I brosjyren Telefon for folket! utgitt i 1938 av Norsk Telegraf- og Telefonforbund og Teknisk Forening av Arbeiderpartiet ble telefonsystemets stilling i Norge sammenlignet med situasjonen før Harald Hårfagre samlet landet i slaget ved Hafrsfjord. De omkring 250 private telefonselskapene var som småkonger ‘som har stirret sig blinde på interessene i sitt distrikt’. Nå var det nødvendig å samle ‘Norge til ett rike også på telefonens område’. Realiseringen av det statlige telefonmonopolet, som først ble sluttført i 1974, er et sentralt tema i boken. Hovedspørsmålet er likevel hvorfor Norge utviklet seg fra å være et av Europas ledende land med hensyn til telekommunikasjonenes utbredelse og kvalitet på første halvdel av 1920-tallet til å være et land med kvalitetsmessig middelmådige ja til dels dårlige telekommunikasjoner på slutten av 1960-tallet. En forklaring på denne tilbakegangen var at telesektoren hadde lav politisk prioritet i mesteparten av perioden mellom 1920 og 1970. Telegrafverket ble frustrert og fungerte i lange perioder lite effektivt blant annet på grunn av lave og lite forutsigbare investeringer. Dernest at samarbeidet mellom Telegrafverket og de private telefonselskapene fungerte dårlig. Dette resulterte i lange ventetider på rikstelefon og etter 1945 lange ventelister på å få installert boligtelefon.”

Full referanse: Espeli, Harald: Norsk telekommunikasjonshistorie, bind 2. Det statsdominerte teleregimet (1920-1970), Oslo: Gyldendal 2005.