Bergh, Trond & Harald Espeli & Knut Sogner: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004

Denne boken gir en fremstillingen av orkladen norske storbedriften Orklas histore. Forlagets omtale lyder:  “Orkla er et av de aller eldste storselskaper i norsk industri. Dets historie går 350 år tilbake i tid og rommer både spektakulære oppgangstider og dramatiske nedgangsperioder. Det hadde sin første storhetstid tidlig på 1700-tallet, sin andre på 1930-tallet, og har siden midt på 1980-tallet igjen vært blant landets største og mest lønnsomme industriselskaper. I over 300 år var Orkla et rent gruveselskap basert på den rike malmforekomsten på Løkken Verk. Men ut av et hensynkningene selskap vokte det på 1970- og -80-tallet frem et nytt og langt større Orkla med helt nye bein å stå på. Orkla ble et stort og meget lønnsomt multinasjonal forbruks- og merkevareselskap, med kjemisk industri og media som andre hovedområder. Og det ble noe mer enn et vanlig industriselskap. Med grunnlag i en portefølje av aksjeinvesteringer bygd opp i gruveselskapets tid ble Orkla også et av landet store investeringsselskaper. Det er denne lange historien preget både av en uvanlig kontinuitet og av uvanlige omstillinger denne boken beretter om.”

Full referanse: Bergh, Trond & Harald Espeli & Knut Sogner: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004. Oslo: Orion Forlag, 2004.