Gjølme Andersen, Kjetil: Flaggskip i fremmed eie, Hydro 1905 – 1945

hydro1Dette er første bok i trebindsverket om Norsk Hydro. Forfatterens omtale lyder: “Norsk Hydro ble etablert i 1905, samme år som unionen med Sverige ble oppløst. Selv om kapitalen kom fra Sverige, Frankrike og etter hvert Tyskland, ble Hydro et bilde på det nye Norges muligheter. Utgangspunktet var ingeniør Sam Eydes oppkjøp av norske fossefall og en ny, banebrytende prosess for framstilling av kunstgjødsel — utviklet under ledelse av fysikkprofessor Kristian Birkeland. Utbyggingen på Rjukan og Notodden bidro til framveksten av en særegen industrikultur – med fabrikker ledet av ingeniører med sterk profesjonsidentitet og med en selvbevisst arbeiderklasse. Hydros etablering utløste en heftig debatt om forvaltningen av landets naturressurser og utlendingers rolle i den kraftkrevende storindustrien. I manges øyne var Hydro et redskap for internasjonale kapitalinteresser. Likevel beholdt selskapet, på grunn av bidraget til landets økonomiske og teknologiske utvikling, sin status som nasjonalt ikon. Det utenlandske eierskapet preget på grunnleggende vis de første tiårene av Hydros historie. Særlig under første og andre verdenskrig skapte det store utfordringer for den norske ledelsen. ”

Les anmeldelse i Historisk tidsskrift 2.2008 (s. 325-331)

Full referanse: Gjølme Andersen, Kjetil: Flaggskip i fremmed eie, Hydro 1905 – 1945. Pax Forlag, 2005.