Espeli, Harald, Trond Bergh og Asle Rønning: Melkens pris – perspektiver på meierisamvirkets historie

Melkens prisBoken gir en fremstilling av den norske meierisamvirkets historie i Norge, fra etableringen av landets første samvirkemeieri i 1856 til og med etableringan av Tine BA som et helintegret samvirkekonsern i 2002 . Boken er organisert rundt tre bærende tema, (i) den historiske bakgrunne for etableringen Tine som integrert næringsmiddelkonsern, (ii) hvordan meierisamvirket har håndtert utfordringer knytte til markedsføring, salg og produktivitetsutvikling og (iii) forholdet mellom konkurranse, regulering og monopol i melkemarkedet.

Full referanse: Espeli, Harald, Trond Bergh og Asle Rønning: Melkens pris – perspektiver på meierisamvirkets historie. Oslo: Tun forlag 2006.