Christensen, Sverre A. og Yngve Nilsen: Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006

gildeBoken gir en fremstilling av det norske kjøttsamvirkets historie i Norge, fra etableringen av de første samvirkeslakteriene på begynnelsen av 1900-tallet til den endelige etableringen av Gilde Norsk Kjøtt som et helintegrert samvirkekonsern i 2006. Det samlende perspektivet i boken er utviklingen av kjøttsamvirkets interne organisasjonsstruktur, med særlig vekt på styrkeforholdet mellom de lokale slakterisamvirkene og fellesorganisasjonen Norges Kjøtt og Fleskesentral. Boken presenterer og analyserer de ulike, til dels konkurrerende organisatoriske idealene som har dominert kjøttsamvirket gjennom historien. Den drøfter videre hvordan organisasjonen gradvis kom til å gå bort fra en klassisk føderativ samvirkemodell til å bli et fullstendig sentralisert og integrert konsern eid direkte av kjøttprodusentene.

Boken ble anmeldt i Historisk tidsskrift 3.2007. (s. 516-521)

Full referanse: Christensen, Sverre A. og Yngve Nilsen: Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006. Oslo: Dinamo forlag 2006.