Halvorsen, Terje: Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind II

NSH2Dette er andre bind i tobindsverket om Norsk Sjømannsforbunds historie. Boken gir en fremstilling av forbundets historie i tiden fra 1960 og fram til 2007. Forlagets presentasjon av boken lyder som følger: ” I skipsfartsnasjonen Norge har sjøfolkene kommet med viktige bidrag til samfunnsutviklingen, og deres historie er til tider svært dramatisk. Vi seiler for velstand og lykke følger forbundet fra rundt 1960 og fram til i dag. Rederienes utflagging, samt kampen for arbeidsplasser innenlands og i havfiskeflåten, er blant utfordringene norske sjøfolk har møtt de siste tiårene. Verket byr på en bred fortelling om Sjømannsforbundets historie i lys av skipsfartens utvikling og sjøfolkenes sosiale og kulturelle stilling de siste hundre år.”

Boken er anmeldt i Historisk tidsskrift 1.2009 (s. 152-157).

Full referanse: Terje Halvorsen, Vi seiler for velstand og lykke. Norsk Sjømannsforbunds historie, bind II. Oslo: Pax 2007.