Christian Venneslan, “Krise og Vekst i Norge på 1930-tallet – et kildemateriale til besvær?”, Historisk Tidsskrift, Vol. 84, No. 3, 495-502

Abstract:

“I en nylig publisert artikkel i Historisk tidsskrift forsvarer Jan Vea og Tore Jørgen Hanisch tesen om tilbudsledet vekst og avviser etterspørselsorienterte forklaringer av veien ut av krisen på 1930-tallet.1 Særlig rettes polemikken mot en artikkel av Erlend Bjørtvedt og undertegnede i Historisk tidsskrift fra 1998 (HT98). Stridens kjerne kan knyttes til ulik tolkning av historisk statistikk. Med dette for øye ønsker jeg å gjennomgå argumentasjonen til Vea og Hanisch.”

Fulltekstversjon finner du her.