Eivind Heldaas Seland, Et handelsperspektiv på arabisk ekspansjon rundt Det indiske hav i antikken”, Historisk Tidsskrift, Vol. 83, No. 4, 2004, 521-535

Abstract:

“Romerrikets inntreden i handelen på Det indiske hav i tiårene rundt starten av vår tidsregning brakte et veletablert handelssystem i regionen ut av balanse. Statene i området søkte på forskjellig vis å tilpasse seg den nye situasjonen. I Sør-Arabia tok kongedømmene som lyktes politisk og militært i denne perioden, samtidig sterke administrative grep for å kontrollere maritim handelsvirksomhet. Arabisk ekspansjon i området utgjør et mulig eksempel på at økonomiske interesser hadde direkte innvirkning på statsmakters politikk, tilsynelatende et sjeldent fenomen i antikken.”

Fulltekstversjon finner du her.