Kirsten A. Seaver, “Ettertraktete tenner: Middelalderens handel med hvalrosstann og afrikansk elfenbein”, Historisk Tidsskrift, Vol. 85, No. 2, 2006, 233-252

Abstract:

“En hypotese fremsatt av den danske kunsthistorikeren Else Roesdahl for-moder så rikelig tilgang på afrikansk elfenbein i Europa tidlig på 1300-tallet at det medførte et prisfall som gjorde det umulig for hvalrosstann å konkurrere. Hun mener at for nordboerne på Grønland fikk denne utviklingen drastiske økonomiske konsekvenser som bidro sterkt til koloniens endelikt. Nedenstående artikkel vurderer hypotesen i lys av europeernes tilgang på afrikansk elfenbein, middelalderens handelsnett for luksusvarer fra det høye nord, ulike kunsthistorikeres erfaringer med utnyttelsen av hvalrosstann og løpende viten om nordboerne på Grønland. Kildematerialet er gamle tekster, moderne arkeologiske og historiske rapporter samt gamle kart.”

Fulltekstversjon finner du her.