Christine Myrvang, “På kreditt og avbetaling – en kulturhistorie om nye markedspraksiser”, Historisk Tidsskrift, Vol. 86, No. 1, 2007, 57-82

Abstract:

“Da de første moderne kredittkortene ble lansert i Norge på slutten av 1950- tallet, utgjorde dette en hel liten økonomisk-kulturell revolusjon. Handelsstandens langvarige kamp mot forbrukerkreditten var fram mot midten av århundret blitt transformert til anstrengelser for å utvikle kreditten som et legitimt og effektivt betalingssystem. Gjennom lovreguleringer, og gjennom etableringa av et apparat med kredittopplysningsfirmaer, inkassobyråer og finansieringsselskaper, kom forbrukerkreditten inn i organiserte former. Det relasjonelle forholdet mellom kjøpmann og kunde ble endret i retning av et mer upersonlig forhold mellom produsent/detaljist og forbruker. Artikkelen viser samtidig at de nye markedspraksisene ble relasjonelle på andre måter, ikke minst ved at kredittkortet ble til et statussymbol.”

Fulltekstversjon finner du her.