Fischer, Lewis R. og Even Lange (red), International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Comparative Dimension

Denne boken gir et oversiktsbilde av utviklingen i internasjonal skipsfart siden omlag 1850, både generelt og gjennom studier av enkeltland. Boken er den første større publikasjonen fra forskningsprosjektet “Norsk skipsfarts historie 1814-2014”, ved Universitetet i Oslo.  

Full referanse: Lewis R. Fischer og Even Lange (red.), International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Comparative Dimension, Research in Maritime History, Vol. 37, St. John’s, Newfoundland 2008.