Faglig informasjon

Under denne kategorien finnes oversikter over bøker, artikler, disputaser osv. innen økonomisk historie. Listene blir ikke lenger jevnlig oppdatert.

En liste over bøker finner du her, mens artikler finnes her.

Savner du din publikasjon, gi oss beskjed.