Seminar: Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990

BI_globalSenter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar  over teamet “Krig og økonomiske endringer i de Nordiske land, 1600-1990.” Siktemålet med konferansen er å kaste lys over historiske sammenhenger mellom krig og krigsforberedende tiltak og økonomisk forhold og endring i de nordiske land fra 1600-tallet og frem til våre dager.  I tillegg ønsker man å bruke seminaret som en arena for å utvikle kontakter mellom historikere og relevante fagmiljøer i de skandinaviske land om spørsmål som fortjener større oppmerksomhet og som best forstås i en transnasjonal ramme.

Tid: 26. November 2010 kl. 9.00 til 16.00

Sted: Handelshøyskolen BI, Oslo – Nydalen – i rom A2-070

Mer om seminaret og fullt program finner du her.

Seminar – LOs historie

I forlengelsen av utgivelsen av 3-bindsverket LOs historie i 2009, inviterer Landsorganisasjonen i Norge og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek til dagsseminaret under tittelen ”Et forskerblikk på LOs historieverk”.

Seminaret avholdes torsdag 14. oktober i Oslo kongressenter/Folkets Hus i Oslo. 

Påmelding innen 4. oktober til post@arbark.no.

Program finer du her.