Disputas – Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

monica_vaerholm1Monica Mjøs Værholm disputerte for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole mandag 22. november med avhandlingen Essays on Norwegian economic and trade policy 1912-1939: The consequence of war and crisis on state and policy.

Avhandlingen diskuterer hvordan disintegrasjon og pengepolitikk under første verdenskrig var med å legge føringer for de økonomiske problemene i årene som kom. Erfaringene fra krigsøkonomien bidro også til å forme den moderne staten.

Les mer på NHHs hjemmesider.