Call for papers – Thinking Comparatively: Economic and Historical Perspectives on Places, Periods, and Institutions

EHA_banner3Den årlige konferansen for The Economic History Association avholdes i 2010 i Evanston like nord for  Chicago. Tidspunkt for konferansen er 24-26 september og paperforslag må leveres innen 29 januar. Temaet er bredt definert: komparativ historie med vekt på spørsmål som hva kan vi lære av komparativ historie,  hvordan gjennomføre bedre sammenligninger og hva man risikerer å miste hvis all forskning blir komparativ. Du finner mer informasjon om konferansen på hjemmesiden til Economic History Association

Business History med spesialnummer fra EBHA i Bergen

Business History nr 5.2009 er et spesialnummer bestående av utvalgte paper fra European Business History Association sin konferanse i Bergen i august 2008. Professor Harm Schrøter ved Universitetet i Bergen har skrevet en overordnet innledning med utgangspunkt  i temaet for konferansen; «Transactions and interactions – the flow of goods, services and information». 1. amanusensis ved NHH Stig Tenold er også representert med en artikkel om spesialiseringsprosessen i Bergens skipsfart i perioden 1970-1987. Fortsett å lese «Business History med spesialnummer fra EBHA i Bergen»