Call for papers – Thinking Comparatively: Economic and Historical Perspectives on Places, Periods, and Institutions

EHA_banner3Den årlige konferansen for The Economic History Association avholdes i 2010 i Evanston like nord for  Chicago. Tidspunkt for konferansen er 24-26 september og paperforslag må leveres innen 29 januar. Temaet er bredt definert: komparativ historie med vekt på spørsmål som hva kan vi lære av komparativ historie,  hvordan gjennomføre bedre sammenligninger og hva man risikerer å miste hvis all forskning blir komparativ. Du finner mer informasjon om konferansen på hjemmesiden til Economic History Association