Sjøfolks helse

Elisabet kElisabeth S. Koren disputerte 6. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940”.

Avhandlingen analyserer norsk helsepolitikk og helsefremmende arbeid overfor sjøfolk i utenriksfart mellom 1890 og 1940. Fortsett å lese «Sjøfolks helse»