Bergh, Trond & Harald Espeli & Knut Sogner: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004

Denne boken gir en fremstillingen av orkladen norske storbedriften Orklas histore. Forlagets omtale lyder:  «Orkla er et av de aller eldste storselskaper i norsk industri. Dets historie går 350 år tilbake i tid og rommer både spektakulære oppgangstider og dramatiske nedgangsperioder. Det hadde sin første storhetstid tidlig på 1700-tallet, sin andre på 1930-tallet, og har siden midt på 1980-tallet igjen vært blant landets største og mest lønnsomme industriselskaper. I over 300 år var Orkla et rent gruveselskap basert på den rike malmforekomsten på Løkken Verk. Men ut av et hensynkningene selskap vokte det på 1970- og -80-tallet frem et nytt og langt større Orkla med helt nye bein å stå på. Orkla ble et stort og meget lønnsomt multinasjonal forbruks- og merkevareselskap, med kjemisk industri og media som andre hovedområder. Og det ble noe mer enn et vanlig industriselskap. Med grunnlag Fortsett å lese «Bergh, Trond & Harald Espeli & Knut Sogner: Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004»

Eitrheim, Øyvind, Klovland, Jan T. & Qvigstad (eds.) Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003

Dette er den første utgivelsen fra Norges Banks omfattende historiske statistikkprosjekt «Historisk monetær statistikk». monetary stats Omtalen fra Norges Bank lyder: «Økonomer viser ofte til historiske erfaringer når man trekker slutninger om økonomiens virkemåte eller hvordan den økonomiske politikken bør utformes. For å kunne utnytte historiske erfaringer innenfor Norges Banks ansvarsområde er det behov for data som beskriver utviklingen innenfor sentralbankens kjerneområder – prisstabilitet og finansiell stabilitet – over et langt tidsrom. Slike historiske data må være av høy kvalitet og grundig dokumentert. Det er også nødvendig å ha en viss kunnskap om de historiske og markedsmessige rammebetingelser i det tidsrom hvor disse data ble generert. Norges Bank har gjennom sitt prosjekt Historisk monetær statistikk forsøkt å Fortsett å lese «Eitrheim, Øyvind, Klovland, Jan T. & Qvigstad (eds.) Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003»