NØHF-prisen

NØHF-prisen for beste masteroppgave i økonomisk historie deles ut til en masteroppgave avgitt ved norsk utdanningsinstitusjon  som på en fremragende måte behandler et tema fra norsk og/eller internasjonal næringslivs- eller økonomisk historie i bred forstand. Dette innbefatter studier av en hver fortidig prosess og/eller aktør som kan knyttes til ‘økonomien’, den økonomiske utviklingen eller økonomiske forhold i stort eller smått. Oppgaven kan være faghistorisk eller være skrevet innenfor andre fagdisipliner.

En kandidat til NØHF-prisen skal:

  • være en masteroppgave avlevert norsk utdanningsinstitusjon
  • behandle et næringslivshistorisk eller økonomisk-historisk tema
  • ha flyttet vår forståelse av eller vårt perspektiv på temaet

Nominasjon skjer fortløpende.

Nominasjon sendes til: eivind.thomassen@iakh.uio.no

Hvem som helst kan nominere en oppgave, men vi vil særlig oppfordre sensorer. Alle nominerte kandidater vil bli gjort til gjenstand for vurdering. Prisen vil bli delt ut høsten 2019. Mer informasjon om premien følger senere.