NØHF-prisen

NØHF-prisen for beste masteroppgave i økonomisk historie deles ut til en masteroppgave avgitt ved norsk utdanningsinstitusjon  som på en fremragende måte behandler et tema fra norsk og/eller internasjonal næringslivs- eller økonomisk historie i bred forstand. Dette innbefatter studier av en hver fortidig prosess og/eller aktør som kan knyttes til ‘økonomien’, den økonomiske utviklingen eller økonomiske forhold i stort eller smått. Oppgaven kan være faghistorisk eller være skrevet innenfor andre fagdisipliner.

En kandidat til NØHF-prisen skal:

  • være en masteroppgave avlevert norsk utdanningsinstitusjon
  • behandle et næringslivshistorisk eller økonomisk-historisk tema
  • ha flyttet vår forståelse av eller vårt perspektiv på temaet

Nominasjon skjer fortløpende.

Nominasjon sendes til styreleder Eivind Thomassen på e-post.

Hvem som helst kan nominere en oppgave, men vi vil særlig oppfordre sensorer. Alle nominerte kandidater vil bli gjort til gjenstand for vurdering.